อผศ. ต้องพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งก่อน ด้วยการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน กระบวนงานหรือระบบงานต่าง ๆ ให้หมดไป เพื่อพร้อมขับเคลื่อนภารกิจการสงเคราะห์ไปสู่เป้าหมาย ทหารผ่านศึกมีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ อย่างถาวร และนำการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกไปสู่ภาคประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบเกียรติประวัติวีรกรรมของ ทหารผ่านศึก เป็นไปอย่างแพร่หลายต่อเนื่องจริงจัง

ผอ.อผศ. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.สุโขทัย

ผอ.อผศ. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ในพื้นที่ จ.ตาก และ จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ เดินทางไปพบปะเครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดตาก จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ร้อยตรี สุนทร ไชยา อายุ 65 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำก

ผอ.อผศ. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ในพื้นที่จังหวัดตาก

ผอ.อผศ. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ในพื้นที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก แ

ผอ.อผศ. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ผอ.อผศ. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่

ผอ.อผศ. ตรวจเยียมการดำเนินงาน ผศ.น.ม.

ผอ.อผศ. ตรวจเยียมการดำเนินงาน ผศ.น.ม. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้เดิน

อผศ. มอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่อดีตกรรมการสภาทหารผ่านศึก

อผศ. มอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่อดีตกรรมการสภาทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธีระยุทธ ศิริคำ เลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก/

จำนวนผู้เข้าชม

039241