ภาคภาษาอังกฤษนางอริยา   ธัญญพืช
นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก