บรรยากาศภายในร้านฯ สาขา 3
สาขา สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง

ที่ตั้ง : ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  (บริเวณทางออก ติดกับกระทรวงกลาโหม)
เปิดทำการ  : ทุกวัน  เวลา 07.00 - 17.00 น.
การเดินทาง : รถประจำทางที่ผ่าน 
                   รถธรรมดา สาย 2, 3, 6, 25, 32, 33, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203 และ 512 
                   ปรับอากาศ สาย ปอ. 2, 3, 6, 25, 32, 33, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203 และ 512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการโดย : แผนกส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด  กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
โทร. 02 - 354 8587 ต่อ 287,  02 - 354 8592