ผอ.อผศ. รับมอบข้าวหอมมะลิแท้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก


          พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับมอบข้าวหอมมะลิแท้ จาก คุณบัณฑิตย์ แพทยาไทย ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ถวิลการช่างสุวรรณภูมิ จำนวน 99 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัว เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 59 ณ ห้องเกียรติศักดิ์ อาคารสำนักผู้บังคับบัญชา ชั้น 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559