ผอ.อผศ.เข้าร่วมประชุม ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์


         พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก/หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ 28 ในฐานะสมาชิกสมาพันธ์ ทหารผ่านศึกอาเซียน ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2558 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

         ทั้งนี้ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 พลเอก Thayay Sithu Min Aung Hlaing Hsan ผู้บัญชาการกระทรวงกลาโหม/ผู้อุปถัมภ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมชาเตรียม รอยัลเลค กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยการประชุมในครั้งนี้มีประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ประเทศ