ห้องสมุด อผศ.

ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙèàÇçºä«µì ËéͧÊÁشͧ¤ì¡ÒÃʧà¤ÃÒÐËì·ËÒüèÒ¹ÈÖ¡     Welcome to The War Veterans Library website     ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙèàÇçºä«µì ËéͧÊÁشͧ¤ì¡ÒÃʧà¤ÃÒÐËì·ËÒüèÒ¹ÈÖ¡      Welcome to The War Veterans Library website   

     จำนวนผู้เข้าชม  blogspot hit counter
 ประวัติ
 การบริการ

 ติดต่อเรา 

 

 

 

 

 

 

    - - การฝึกอบรม หลักสูตร ประจำแผนก รุ่นที่ ๕ ระหว่าง ๒๑ พ.ค.- ๒๗ มิ.ย.๕๖   

     แผนกวิชาการและฝึกอบรม ขอเชิญทุกท่านชม วิดีโอ พรีเซ็นเตชั่น การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
            การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร

            - หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ พนักงานใหม่ ระหว่าง ๑ - ๙ พ.ย.๕๕

            - หลักสูตร เสมียนรุ่นที่ ๔ ระหว่าง ๑๙ ก.พ.- ๒๑ มี.ค.๕๖
            - หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง ระหว่าง ๑- ๓๑ ก.ค.๕๖  

     E-Book ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player          

จัดทำโดย  ห้องสมุด อผศ.  ฝ่ายนโยบายและแผน  420/3  ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400