รูปแบบการสงเคราะห์

      องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ดำเนินงานให้การสงเคราะห์ในประเภทต่างๆ ดังนี้

       1. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกและครอบครัว อ่านเพิ่มเติม

       2. การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ อ่านเพิ่มเติม

       3. การสงเคราะด้านอาชีพ อ่านเพิ่มเติม

       4. การสงเคราะด้านนิคมเกษตรกรรม อ่านเพิ่มเติม

       5. การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อ อ่านเพิ่มเติม

       6. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล อ่านเพิ่มเติม

       7. การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ อ่านเพิ่มเติม

       8. การสงเคราะห์ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ อ่านเพิ่มเติม