สำนักงานหน่วยกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์หทารผ่านศึก
  • สำนักงานหน่วยกิจการพิเศษ

          องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดตั้งหน่วยงานกิจการพิเศษขึ้นตาม มติสภาทหารผ่านศึก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานหารายได้มาสมทบงบประมาณที่องค์การฯ ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงกลาโหม โดยปัจจุบัน อผศ. มีหน่วยกิจการพิเศษรวมทั้งหมด 7 หน่วยงาน ดังนี้

       1. สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง อ่านเพิ่มเติม

       2. สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ อ่านเพิ่มเติม

       3. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ อ่านเพิ่มเติม

       4. สำนักงานรักษาความปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม

       5. สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ อ่านเพิ่มเติม

       6. สำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ อ่านเพิ่มเติม

       7. สำนักงานกิจการพลังงาน อ่านเพิ่มเติม