• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 

    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง คณะที่ปรึกษา ตลอดจนพนักงาน และลูกจ้างหน่วยงานกิจการพิเศษ ของอค์การฯ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com