• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ผศ.จ.บ.
 

    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    ในเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งได้พบปะและให้โอวาทแก่พนักงาน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้มอบของที่ระลึก (องค์พระหลักเมืองจำลอง) ให้แก่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี และมอบเงินสวัสดิการบำรุงหน่วยให้แก่รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี จากนั้นในเวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงฝึกพลศึกษา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน พร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ทหารผ่านศึก จำนวน 10 ราย ตลอดจนมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกที่มารับการตรวจเยี่ยม จำนวน 10 ราย

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com