• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว
 

    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว อำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    ในเวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปของนิคมฯ ทรายขาว ณ ห้องประชุมนิคมฯ ทรายขาว พร้อมทั้งได้พบปะและให้โอวาทแก่พนักงาน และมอบเงินสวัสดิการบำรุงหน่วยแก่หัวหน้านิคมฯ ทรายขาว จากนั้น ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนิคมฯ ทรายขาว จากนั้นในเวลา 14.15 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ทหารผ่านศึก จำนวน 10 ราย ตลอดจนมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกที่มารับการตรวจเยี่ยม จำนวน 10 ราย และในเวลา 15.00 น. ได้ไปตรวจการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ณ นิคมฯ ทรายขาว

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com