• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
อผศ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่พนักงานฯ
 

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่พนักงานองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ โดยมี พลโท รักษ์พล จันทร์เหลือง รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในการเปิดอบรมฯ และมีวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางเขน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ห้องชาตินักรบ อาคาร 2 ชั้น 2 และบริเวณลานจอดรถยนต์ องค์การฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com