• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
อผศ.จัดพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก
 

    เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยมีขบวนสวนสนามของกำลังพล 3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมทั้งตำรวจตระเวนชายแดน อาสารักษาดินแดน และขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึกกรณีสงครามต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึก ที่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไป

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com