• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ.จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก
 

    เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 โดย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงของศิลปิน หรั่ง ร็อคเคสต้า (ชัชชัย สุขขาวดี), การจัดกิจกรรมของสภามวยโลก และการแนะนำพร้อมทั้งสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2562 สลับกับการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบเพลงของวงดุริยางค์ทหารบก ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com