• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดพิธีจุดไฟอนุสรณ์ความร่วมมือและสามัคคีฯ
 

    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีจุดไฟอนุสรณ์ความร่วมมือและสามัคคีของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจและพลเรือน เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 ณ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในโอกาสนี้ พลโท รักษ์พล จันทร์เหลือง รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
รวมทั้งคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ และพนักงานองค์การฯ ร่วมในพิธีฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com