• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
อผศ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก
 

    เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.09 น. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี   ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโท รักษ์พล จันทร์เหลือง รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คณะที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ รวมทั้งพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมในพิธีฯ จากนั้น ในเวลา 09.30 น.   ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อความเป็นสิริมงคล และในเวลา 10.30 น. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ ณ ห้องชาตินักรบ อาคาร 2 ชั้น 2 องค์การฯ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาพุทธ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com