• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาคริสต์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก
 

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาคริสต์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านเซเวียร์ (เขตพญาไท) กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้ อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี และ พลตรี ปราโมทย์ รัตโนภาส เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ในโอกาสนี้ พลโท รักษ์พล จันทร์เหลือง รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้ง คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ และ พนักงานองค์การฯ ตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์ได้ร่วมในพิธีฯ สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาคริสต์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับ ที่นับถือศาสนาคริสต์

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com