• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก
 

    เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี และ พลเอก นิพนธ์ ทองกลีบ เป็นประธานในการประกอบพิธีทาง ศาสนาอิสลาม ในโอกาสนี้ ได้มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลาม คณะผู้บริหารระดับสูง และพนักงานองค์การฯ ตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนที่นับถือ ศาสนาอิสลามร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับ ที่นับถือศาสนาอิสลาม

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com