• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ททบ.5 มอบเงินบริจาคและให้กำลังใจทหารผ่านศึก ณ รพ.ผศ.
 

    เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มอบเงินบริจาคและให้กำลังใจทหารที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพัก รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ 61 ในวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยมี นางปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com