• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ผศ.น.น.
 

    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com