• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดพิธีเทิดเกียรติ และอำลาองค์การฯ ประจำปี 2561
 

    เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีเทิดเกียรติ และอำลาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีของ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้างประจำองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การฯ ที่เกษียณอายุในปี 2561 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี พลโท ทศพร หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์หารผ่านศึก ผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างประจำองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การฯ ร่วมในพิธี

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com