• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ. อผศ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ ณ นครหลวงเวียงจันทร์
 

     พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นหัวหน้าคณะนำพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวม ๘ คน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริหารสมาพันธ์การประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเชียน ครั้งที่ ๑๘ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีสหพันธ์นักรบเก่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LVF) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ โรงแรมดอนจัน นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     นอกจากนี้ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยังได้เดินทางเข้าร่วมเยี่ยมคำนับ พันเอก บุนยัง วอละจิด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมกับคณะหัวหน้าภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ ณ พระราชวังหอคำ นครหลวงเวียงจันทร์ ด้วย

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com