• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" "คนรักคลอง"
 

    เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลโท รักษ์พล จันทร์เหลือง รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้แทนผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”…“ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ และพนักงานองค์การฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ทำเนียบรัฐบาล

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com