• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. ให้การต้อนรับ ปล.กห. ณ ศาลหลักเมือง
 

    เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีพิธีถวายสักการะองค์พระหลักเมืองของ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ให้การต้อนรับ ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com