• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561
 

    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านงานตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 ให้กับพนักงาน จำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวิชิตสงคราม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 องค์การฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com