• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
โครงการรำลึกคุณงามความดี CP ALL ตอบแทนคุณทหารผ่านศึก
 

    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรำลึกคุณงามความดี CP ALL ตอบแทนคุณทหารผ่านศึก ณ ห้องเกียรติศักดิ์ อาคาร 1 ชั้น 1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

    สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการจัดทำโครงการที่ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคเอกชนร่วมเชิดชูเกียรติ และตอบแทนคุณความดีความเสียสละของทหารผ่านศึก โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบส่วนลดในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก พนักงานองค์การฯ ลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานองค์การฯ ที่เกษียณอายุตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของทหารผ่านศึกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติและตอบแทนความเสียสละของทหารผ่านศึกที่ช่วยปกป้องประเทศชาติของเราตลอดมา

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com