• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 

    เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลและทุกภาคส่วนพร้อมใจจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๒๔๓ รูป ณ ท้องสนามหลวง ในการนี้ พลโท ทศพร หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การฯ นำคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com