• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. ร่วมวางพานพุ่ม ครบรอบ 131 ปี จปร.
 

    เนื่องในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 131 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกราบบังคมทูลเชิญ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ในการนี้ พันเอก ฉัตรทอง เจตะภัย ประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รักษาการที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานกิจการศาลหลักเมือง เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมในพิธีถวายสังฆทาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com