• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดบรรยายธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 

    เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๑ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในการจัดบรรยายธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในหัวข้อเรื่อง “รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” โดยนิมนต์ พระพัลลภ คุณปัญโญ จากวัดสุรชายาราม ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นองค์ปาฐกบรรยายธรรม ณ ห้องวิชิตสงคราม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ พนักงานองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ เข้าร่วมฟังบรรยายธรรม

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com