• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "อผศ. ในทศวรรษหน้า"
 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “อผศ. ในทศวรรษหน้า” โดยมี นายประสาน หวังรัตนปราณี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องวิชิตสงคราม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ รวมทั้งพนักงานองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ ระดับ ๖ ขึ้นไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com