• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 

    ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ โดยมี สหพันธ์นักรบเก่าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฯ ทั้งหมด ๙ ประเทศ เพื่อพบปะและเตรียมมติที่ได้มีการหารือ เข้าเสนอในที่ประชุมสมัชชาสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ครั้งที่ ๑๘

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com