• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
อผศ. จัดกิจกรรม “เรื่องเล่าจากวีรบุรุษ”
 

    องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม “เรื่องเล่าจากวีรบุรุษ” ประกอบด้วย การเสวนาเกี่ยวกับวีรกรรมของทหารผ่านศึก เรื่องราวของสงคราม รวมทั้ง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจขององค์การฯ และสงครามกรณีต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงความกล้าหาญ ความเสียสละของทหารผ่านศึกที่มีต่อประเทศชาติ โดยได้เชิญ ร้อยตรี สุดใจ แย้มเกตุ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 กรณีสงครามเวียดนาม และ นายปัญญาณัฎฐ์ ณัฐญาธรนันน์ แฟนพันธุ์แท้สงครามโลกครั้งที่ 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเล่าประสบการณ์จริง ซึ่งมี นายภาณุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ ผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นพิธีกร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com