• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
 

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 พลโท ทศพร หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ (อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง ระดับ 7) ที่สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 33 คน ณ ห้องวิชิตสงคราม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2561

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com