• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร – ธิดาทหารผ่านศึก มสคท.
 

    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายพิสิฐ หมุดอุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร – ธิดาทหารผ่านศึก ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสนี้ ได้รับมอบเงินทุนการศึกษา จาก คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานมูลนิธิฯ เพื่อนำไปดำเนินการมอบให้แก่บุตรทหารผ่านศึก ที่เป็นนักเรียนทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในนิคมต่าง ๆ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com