• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
การบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังพล
 

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 พลโท ทศพร หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ให้การต้อนรับ พลโท ปราโมทย์ สินสมบูรณ์ รองเจ้ากรมเสมียนตราและคณะ จากกรมเสมียนตรา ที่เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังพล ณ ห้องประชุมหมายเลข 1 อาคาร 1 ชั้น 2 นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com