• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีทอดกฐินสามัคคีขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 

     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ วัดกองลม ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูกันตสีลานุยุต เจ้าคณะอำเภอเวียงแหง/เจ้าอาวาสวัดกองลม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก และ นางอรุณธดี วงศ์ขันตี นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com