• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
อผศ. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
 

     องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยการนำสื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของทหารผ่านศึกที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และศึกษาดูงานด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขององค์การฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การฯ ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้นำสื่อมวลชนร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร ตำบลท่านางสังข์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบของให้ นายรีบ หะรังศรี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 ยุวชนทหารที่ร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา พร้อมทั้งนำสื่อมวลชนสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกและยกย่องคุณงามความดี ตลอดจนองค์การฯ ไม่เคยทอดทิ้งให้การดูแลและสงเคราะห์ ต่อมาได้ไปเยี่ยมชมการประกอบอาชีพของ พลทหาร วิชัย สุขเจริญ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ซึ่งได้รับรางวัล ทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2561 ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบอาชีพสวนปาล์ม สวนทุเรียน ร้านขายของชำ และเป็นรองผู้จัดการธนาคารต้นไม้ ซึ่งสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจขอสัมภาษณ์ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com