• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
อผศ. ร่วมวางพานพุ่ม น้อมรำลึกสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
 

    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายชัชวาลย์ พัวพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำพนักงานขององค์การฯ ร่วมวางพานพุ่มดอกแก้วกัลยาถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่มีต่อคนพิการ ในงาน “น้อมรำลึกสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ... แก้วกัลยาของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com