• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึก ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน
 

    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่

    ในเวลา 10.05 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางถึงนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและให้โอวาทแก่พนักงานนิคมฯ จากนั้น ได้ถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกที่มารับการตรวจเยี่ยม จำนวน 10 ราย และมอบรถโยก 3 ล้อ ให้แก่ทหารผ่านศึก จำนวน 5 ราย ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ราย ณ บริเวณเต็นท์พิธีหน้านิคมฯ ชานุมาน และในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ จำนวน 3 ราย ได้แก่

        1. พลทหาร สงวน จันทะเวช ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ซึ่งพิการทางสายตา ตาบอดทั้ง 2 ข้าง;

        2. พลทหาร ประภาส ทองดี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ซึ่งประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ด

        3. พลทหาร ธนะพัฒน์ ชัยยะรุจนานนท์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว แขนขวาและขาขวา อ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com