• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยม ณ นิคมฯ หมู่บ้านนักรบไทย และ ผศ.อ.บ.
 

    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทย อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่

    โดยในเวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางถึงมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จากนั้น ได้วางพวงมาลาสักการะพระรูปพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

    และในเวลา 09.20 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ทหารผ่านศึกพิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกที่มารับการตรวจเยี่ยม จำนวน 10 ราย และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ราย ณ สโมสรสัญญาบัตรมณฑลทหารบกที่ 22 จากนั้น ได้รับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่บ้านนักรบไทย อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย ตลอดจนรับฟังการบรรยายสรุปของนิคมฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านนักรบไทย หลังจากนั้น ในเวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกที่มารับการตรวจเยี่ยม จำนวน 10 ราย และมอบรถโยก 3 ล้อให้แก่ทหารผ่านศึก จำนวน 2 ราย ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ราย ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน พลทหาร บุญมี ทองสิงหา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหว แขนและขาข้างซ้าย อ่อนแรง และมีฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว

     ในเวลา 15.40 น. เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานและอาคารบ้านพัก ณ สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยม ณ นิคมฯ หมู่บ้านนักรบไทย และ ผศ.อ.บ. รูปภาพ 18 ภาพ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com