• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ณ ผศ.ส.ร.
 

    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่

    ในเวลา 09.10 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พลตรีหลวงวีรวัฒน์โยธิน ณ มณฑลทหารบกที่ 25 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ C สวนป่ารีสอร์ต นอกจากนี้ ยังได้พบปะและให้โอวาทแก่พนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ จากนั้น ในเวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกที่มารับการตรวจเยี่ยม จำนวน 10 ราย ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ราย ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ A สวนป่ารีสอร์ต และในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่

         1. พลทหาร พิมพา พะมะลัย ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ซึ่งพิการทุพพลภาพ นอนติดเตียงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีกขวา

         2. พลทหาร ประกุน ลัทธิวาจา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ซึ่งพิการทุพพลภาพ ตาซ้ายบอด เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้มีอาการไม่ปกติทางสมอง

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com