• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เล็ท มอบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในชาย
 

    พลโท ทศพร หอมเจริญ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับมอบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในชาย จำนวน 2,078 ตัว รวมมูลค่า 367,360.- บาท จากบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เล็ท จำกัด (มหาชน) โดยมี นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องเกียรติศักดิ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในโอกาสนี้ นางจิราภรณ์ฯ ได้เปิดเผยว่าการบริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม โดยได้ตะหนักว่าทหารผ่านศึกเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติ ทำให้ประชาชนคนไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข จึงเป็นแรงบันดาลใจในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มามอบให้กับองค์การฯ เพื่อส่งต่อไปยังทหารผ่านศึก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยินดีที่จะช่วยเหลือทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพให้เข้าทำงานในบริษัทฯ ซึ่งมีสาขาทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 10 สาขา โดยจะพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของทหารผ่านศึกพิการ ซึ่งรองผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวขอบคุณในกุศลเจตนาที่บริษัทมีต่อทหารผ่านศึกในครั้งนี้

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com