• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ณ ผศ.น.ม.
 

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ โดยในเวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางถึงสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา ด้านการดำเนินงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน จากนั้น ในเวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกที่มารับการตรวจเยี่ยม ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ราย และในเวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ บ้านพักในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ราย ได้แก่

         1. ร้อยโท สิทธิ์ ศักดิ์ดา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพิการ ขาซ้ายขาดเหนือเข่า

         2. พลทหาร วินัย ผ่องแผ้ว ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ณ บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 13 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่าง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com