• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ณ ผศ.ป.จ.
 

    เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ โดยในเวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางถึงนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จากนั้น ได้วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนทหารกล้า พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใส และพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกนิคม และในเวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้ไปถวายราชสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น ได้เดินทางไปมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และได้เข้าสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 12 นอกจากนี้ ในเวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ณ ห้องประชุมโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักพนักงานใหม่ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตปราจีนบุรี เสร็จแล้ว เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการและยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่

        1. ร้อยเอก บุญเลิศ สุนทรวิทย์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตทั้งตัว แขนขาอ่อนแรงทั้งสองข้าง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

        2. สิบเอก วิชัย เชื้อแพทย์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกขวา แขนและขาด้านขวาอ่อนแรง พูดไม่ชัดเจน

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com