• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ณ ผศ.จ.บ.
 

    เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี และนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ ในเวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก เสร็จแล้วรับฟังการบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน พลทหาร หัว แพทย์สุวรรณ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 ซึ่งชราภาพ และมีฐานะยากจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวอีกด้วย ในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปที่นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกในพื้นที่ และตรวจการก่อสร้างบ้านพักสมาชิก 80 ครอบครัว สำหรับในวันพรุ่งนี้ คณะตรวจเยี่ยมจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com