• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
ผอ.อผศ. ตรวจเยี่ยม ผศ.ช.ม.
 

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ พนักงานองค์การฯ และทหารผ่านศึก ร่วมในพิธี ในการนี้ ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกและมอบเงินช่วยเหลือแก่บุตรทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน

    นอกจากนี้ ในเวลา 12.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้กับ พลทหาร วิเชษฐ์ การแข็ง อายุ 53 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ณ บ้านพัก ซึ่ง พลฯ วิเชษฐ์ฯ เป็นทหารผ่านศึกพิการทางตา โดยตาทั้งสองข้างมองเห็นเลือนราง จากก้อนเนื้องอกในสมอง ปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงลำพัง และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งองค์การฯ ได้ให้การสงเคราะห์ โดยมอบเงินช่วยเหลือรายเดือน ๆ ละ 3,000.- บาท และจะพิจารณาให้การช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ อาทิ การรักษาพยาบาล และการประกอบอาชีพ เป็นต้น

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com