• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
การมอบรางวัลเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
 

    ผลการคัดเลือกเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น จำนวน 6 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 14 รางวัล พร้อมมอบรางวัล ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

          รางวัลที่ 1 เกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ พลทหาร ประภาส ศรีทันเดช บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา(ผศ.น.ม.) รับรางวัล ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค 2 ประธานในพิธีผู้มอบ เป็นรางวัลเงินสด จำนวน 10,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลที่ 2 เกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ พลทหาร นิกร สุทธไชย บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ผศ.น.น.) รับรางวัล ณ อนุสรณ์วีรกรรมพลเรือนตำรวจทหาร อำภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดย พลตรี ธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน ประธานในพิธีผู้มอบ เป็นรางวัลเงินสด จำนวน 7,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

          พลทหาร ทวี จีวพงษ์ บ้านเลขที่ 13/3 หมู่ที่ 4 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร(ผศ.ช.พ.) รับรางวัล ณ ศาลาค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดย พลตรี ฐิติ ตัตถะสิริ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔/ หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร ประธานในพิธีผู้มอบ เป็นรางวัลเงินสด จำนวน 7,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

          รางวัลที่ 3 เกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ พลทหาร พยนต์ แสงสว่าง บ้านเลขที่ 35/10 หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผศ.จ.บ.) รับรางวัล ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดย พลเรือตรี นภดล ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประธานในพิธีผู้มอบ เป็นรางวัลเงินสด จำนวน 5,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

         พลทหาร สุพร ขาวสองเมือง บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช(ผศ.น.ศ.) รับรางวัล ณ สนามบินกองทัพภาค 4 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาค 4 ประธานในพิธีผู้มอบ เป็นรางวัลเงินสด จำนวน 5,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

         พลทหาร สิทธิชัย สมควร บ้านเลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (ผศ.ช.ร.) รับรางวัล ณ ลานผู้กล้า อนุสาวรีย์ผู้เสียสละค่ายเม็งรายมหาราช อำภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ประธานในพิธีผู้มอบ เป็นรางวัลเงินสด จำนวน 5,000.-บาท พร้อมเกียรติบัตร

         รางวัลชมเชย เกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น จำนวน 14 รางวัล อาทิ เช่น เรืออากาศตรี ถวิล ภู่ทอง บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี(ผศ.ร.บ.) รับรางวัล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดราชบุรี โดย พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ประธานในพิธีผู้มอบ เป็นรางวัลเงินสด จำนวน 3,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com