• MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
  • MyPassion
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 นางพรรณี มีกล้า ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำพนักงานองค์การฯ เข้าร่วมในพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com