• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการของ ผศ.น.น.
 

    พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยในเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางถึงมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อพบปะและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่าน และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 38 จากนั้น ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน พนักงานองค์การฯ และทหารผ่านศึก ร่วมในพิธีฯ จากนั้น ได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก และครอบครัว พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึก รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึก และในเวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึกที่พิการและยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 2 ราย ได้แก่p>

        1. พลทหาร วุฒิ แป้นนุช ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 สภาพความพิการ เป็นอัมพาตครึ่งซีกด้านขวา

        2. พลทหาร กิจชัย นุบุญมา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 สภาพความพิการ เป็นอัมพาต นอนติดเตียง

    จากนั้น ในเวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางถึงสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน และตรวจเยี่ยมสำนักงานและบ้านพักพนักงานของสำนักงานฯ

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com