• MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
 • MyPassion
ผอ.อผศ. เปิดป้ายอาคาร ผศ.ช.ร. พร้อมตรวจเยี่ยมนิคมฯ เชียงราย
 

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ และเปิดป้ายอาคารสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ พนักงานองค์การฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี จากนั้น ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ

     และในเวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ทหารผ่านศึก พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกและมอบเงินช่วยเหลือแก่บุตรทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากไร้ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ณ ห้องประชุมนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ พนักงานองค์การฯ และสมาชิกนิคมฯ ร่วมในพิธี นอกจากนี้ ผู้อำนวยการองค์การฯ ได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่เป็นสมาชิกนิคมฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนสมาชิกนิคมฯ อีกด้วย

MyPassion
Admin WVOCOMCENTER

   โทร: 02-3548587 ต่อ 362

  Email: wvocomcenter.com